ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัทจดทะเบียน บริษัท วิสดอม ออโต้พาร์ท จำกัด
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนยานยนต์และรถจักรยานยนต์
ทุนจดทะเบียน 215,000,000 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนโลหะ
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2542
กรรมการผู้จัดการ ไกร โกสวัสดิ์
จำนวนพนักงาน (2563) 897 คน
พื้นที่ โรงงาน 1 4,800 ตร.ม.
พื้นที่ โรงงาน 2 4,900 ตร.ม.
พื้นที่ โรงงาน 3 3,600 ตร.ม.
พื้นที่ โรงงาน 4 2,500 ตร.ม.
มาตรฐานรับรอง ISO 9001:2015
IATF16949:2016
ISO14001:2015
ISO45001:2018
ISO50001:2018
สถานที่ตั้ง 44/1 หมู่ 5 ต. วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ +66(33) 050401-04 , 050409-10
โทรสาร +66(33) 050405-06