สาส์นจากประธานกรรมการ

managing_directorไกร โกสวัสดิ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วิสดอม ออโต้พาร์ท จำกัด เป็นบริษัทที่เติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ภายหลังจากการก่อตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ 1999

โครงเบาะ คือผลิตภัณฑ์หลักที่เราผลิต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตสูงมาก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นด้านความปลอดภัย และความสะดวกสบายของลูกค้า

อย่างไรก็ตาม บริษัทของเรามีหน้าที่ที่จะต้องศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคนิคในการผลิตสินค้าให้ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นบนพื้นฐานที่ว่า “เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ผลิตด้วยต้นทุนที่ต่ำ ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ตามที่ลูกค้าต้องการ” เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกราย