บริษัท วิสดอม ออโต้พาร์ท จำกัด

front_factory

บริษัท วิสดอม ออโต้พาร์ท จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ตั้งแต่การรับผลิต และการประกอบชิ้นสวนรถยนต์ เช่น งานปั๊ม, งานเชื่อม, งานตัด PIPE, งาน Spot, งานฉีดพลาสติก เป็นต้น