โรงงาน

menu1 menu2 menu3

 

fac1_mc

โรงงาน 1

CO2 WELDING ROBOT 44 เครื่อง
CO2 WELDING MACHINE 60 เครื่อง
SPOT WELDING ROBOT 5 เครื่อง
SPOT WELDING MACHINE 20 เครื่อง
SPINDLE MACHINE 14 เครื่อง

fac2_mc

โรงงาน 2

PRESS MACHINE 95 เครื่อง
CNC WIRE BENDING 3 เครื่อง
WIRE BENDING AUTO 3 เครื่อง
PIPE BENDER 11 เครื่อง
PIPE CUTTER 12 เครื่อง
CRIMP PRESS MACHINE 6 เครื่อง

 

fac3_mc

โรงงาน 3

PLASTIC INJECTION MACHINE 55 เครื่อง

 

 

inspection_equipment

เครื่องมือและอุปกรEQUIPMENT

LAY – OUT MACHINE 4 เครื่อง
TENSILE TESTING MACHINE 2 เครื่อง
CIM CORE 2 เครื่อง
COATING THICKNESS GUAGE 2 เครื่อง
HARDNESS TESTER 2 เครื่อง
PROFILE PROJECTOR 1 เครื่อง